Provincie Friesland

Centrale As Mdden 2
 
Code:   2013-040
Datum Actie:   12-06-2013
Aanbestedingsdatum:   13-11-2013
Trefwoorden:   zie brief


Uw keuze om de aanbesteding uit te stellen treft de inschrijvers omdat zij capaciteit moeten vrijmaken voor het vervolg van de procedure.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf