Gemeente Gouda

Rioolreparatie Plaswijck
 
Code:   2013-055
Datum Actie:   27-06-2013
Aanbestedingsdatum:   30-08-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, clusteren en percelen, omzeteis, geschiktheidseisen-referenties, 5 en 10 jaar ervaring, certificaat ISO 14001


1.    Wij wijzen op een aantal tekortkomingen in uw aankondiging;

2.    Wij vragen u het werk te splitsen en onder te brengen in percelen;

3.    Wij vragen u de gestelde omzeteis te schrappen;

4.    Wij vragen u het aantal referentiewerken terug te brengen tot één per kerncompetentie;

5.    Wij vragen u de eisen van 5 en 10 jaar ervaring te schrappen;

6.    Wij zien graag dat u de eis ISO 14001 schrapt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf