Gemeente Heerlen

BMV Molenberg
 
Code:   2013-107
Datum Actie:   23-10-2013
Aanbestedingsdatum:   21-11-2013
Trefwoorden:   Keuze procedure, aankondiging, looptijd opdracht, minimuneis referentiewerken, jaarrekeningen en accountantsverklaring, PD en Current ratio, gunningscriteria


1.      Wij tekenen bezwaar aan tegen uw keuze voor een openbare aanbesteding;

2.      Wij verzoeken u om te schakelen naar een niet-openbare procedure;

3.      Wij vragen u de sloopwerkzaamheden als separaat perceel te plaatsen;

4.      Wij constateren dat de aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

5.      Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid in de informatie over de uitvoeringstermijn;

6.      Wij merken op dat alle eisen aan referentiewerken disproportioneel zijn;

7.      Wij missen de eisen die aan de omzetcijfers en accountantsverklaringen worden gesteld;

8.      Wij verlangen de intrekking van de criteria Graydon rapport;

9.      Wij adviseren u de gunningscriteria aan te passen en transparanter te maken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf