Stichting Sint Lucas

Schoolgebouw Sint Lucas Strijp S
 
Code:   2014-051
Datum Actie:   11-06-2014
Aanbestedingsdatum:   06-06-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,Aanpassing eisen in nota van inlichtingen,Loten of wegen,Eis referentieproject 2,Eis vakbekwaamheid personeel,Omzeteis,Gunning op laagste prijs


1. Wij wijzen u op de vele tekortkomingen in uw aankondiging. 2. Wij adviseren u een rectificatie te plaatsen inzake de wijziging van gestelde eisen. 3. Wij geven u in overweging niet te loten, maar te selecteren op basis van uw wensen. 4. Wij noemen een aantal eisen die u beter als criteria voor nadere selectie kunt toepassen. 5. Wij stellen dat de eis referentiewerk 2 disproportioneel is en vragen u die te halveren. 6. Wij signaleren dat u een niet toegestane eis stelt inzake de cv’s van medewerkers. 7. Wij geven aan dat uw omzeteis niet voldoende concreet is gemotiveerd. 8. Wij plaatsen een kritische opmerking bij uw motivering van de gunning op laagste prijs.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf