Provincie Drenthe

Prestatiecontract Droog District Zuid-Oost
 
Code:   2014-068
Datum Actie:   28-07-2014
Aanbestedingsdatum:   11-09-2014
Trefwoorden:   Keuze voor de niet-openbare procedure,EMVI-criteria,Eis referentiewerk,Toepassing CPV-codes,


1.Wij vragen u de minimumeis voor het referentiewerk te stellen in termen van strekkende meter damwand. 2.Wij zien graag dat u paragraaf 0.08 in uw bestek actualiseert.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf