Wat is aanbestedingsinstituut.nl?

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen in de Bouw en Infra bewaakt.

Werkzijze

We hanteren de volgende werkwijze
  • We registreren alle aanbestedingsadvertenties in de Bouw & Infra en controleren ze op fouten;
  • Als we een fout constateren, ondernemen we zo snel mogelijk actie richting de aanbestedende dienst;
  • We proberen altijd om snel tot een oplossing te komen door het doen van concrete voorstellen voor hoe het beter kan;
  • Hiermee voorkomen we juridische procedures waar niemand op zit te wachten;
  • Als een opdrachtgever weigert mee te werken, terwijl er een aperte schending van de aanbestedingsregels is,
    dan treden we harder op, desnoods middels een gang naar de rechter.

Voor wie?

Opdrachtnemers

Het Aanbestedingsinstituut is er voor de hele Bouw- & Infrabranche. We houden de belangen van de opdrachtnemers scherp in de gaten. Zij kunnen ons attenderen op fouten in aanbestedingen waarmee ze zelf geconfronteerd worden.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen in de eerste plaats met ons te maken krijgen als we opmerkingen plaatsen bij één van hun aanbestedingen, maar zij kunnen zich ook melden als zij zelf een specifieke vraag hebben over een aanbestedingsconstructie. Wij voorkomen op die manier liever vooraf dat een fout gemaakt wordt, dan dat we achteraf een fout moeten corrigeren! Het aanbestedingsinstituut treedt op in zaken die voor de branche van belang zijn. Individuele klachten van deelnemers aan een aanbesteding worden dan ook niet in behandeling genomen.

Wie zit erachter?

Het Aanbestedingsinstituut is een initiatief van Bouwend Nederland, de vereniging van ondernemers in de Bouw & Infra, maar opereert uitdrukkelijk als een onafhankelijke stichting ten behoeve van de gehele branche.