Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen.

Het Aanbestedingsinstituut controleert alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra. Dit levert twee resultaten:

  1. Aanbestedingsacties Als we een ernstige fout ontdekken in een aankondiging, starten we een aanbestedingsactie. Een aanbestedingsactie is een bericht aan een aanbestedende dienst waarin we aangeven wat er niet klopt in de aankondiging. We vertellen daarbij ook altijd hoe de fout opgelost kan worden! Een overzicht van de meest recente aanbestedingsacties staan op de linkerzijde van deze pagina. Een uitgebreid overzicht vindt u op de pagina
    Overzicht Aanbestedingsacties
  2. Statistische informatie Bij de controle van de aankondigingen wordt tevens een groot aantal kenmerken vastgelegd. Wat is het gunningcriterium? Zijn varianten toegestaan? Hoe lang is de gestanddoeningstermijn? Overzichten van dergelijke gegevens vindt u op de pagina
    Overzicht Statistieken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail of zoek op andere wijze contact

Recente aanbestedingsacties

 
  Gemeente Meierijstad
2017-015
13-03-2017
Reinigsactiviteiten en inspectie rioleringen
social return, omvang percelen, algemene voorwaarden, manipulatief inschrijven
  Gemeente Pekela
2017-014
16-03-2017
Onkruidbeheersing Pekela en Veendam
ARW, inschrijvingsbrief, Algemene Voorwaarden, ondertekenen overeenkomst
  Gemeente Zuidplas
2017-013
16-03-2017
Nieuwbouw gemeentehuis
Omvang opdracht, omzeteis, eis 30 personeelsleden
  Rijkswaterstaat
2017-012
20-03-2017
gladheidbestrijding in Groningen en Drenthe
Onderbouwingsfase, ISO-9001
  Gemeente Sluis
2017-011
16-02-2017
Herinrichting Schoondijke fase 2
Versnelde procedure, onderaannemers, bankverklaring
  Gemeente Schiedam
2017-010
17-02-2017
Sportpark Harga Schiedam
Referentiewerken, selectiecriteria, bereidverklaring bankgarantie,gunningscriteria