Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen.

Het Aanbestedingsinstituut controleert alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra. Dit levert twee resultaten:

  1. Aanbestedingsacties Als we een ernstige fout ontdekken in een aankondiging, starten we een aanbestedingsactie. Een aanbestedingsactie is een bericht aan een aanbestedende dienst waarin we aangeven wat er niet klopt in de aankondiging. We vertellen daarbij ook altijd hoe de fout opgelost kan worden! Een overzicht van de meest recente aanbestedingsacties staan op de linkerzijde van deze pagina. Een uitgebreid overzicht vindt u op de pagina
    Overzicht Aanbestedingsacties
  2. Statistische informatie Bij de controle van de aankondigingen wordt tevens een groot aantal kenmerken vastgelegd. Wat is het gunningcriterium? Zijn varianten toegestaan? Hoe lang is de gestanddoeningstermijn? Overzichten van dergelijke gegevens vindt u op de pagina
    Overzicht Statistieken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail of zoek op andere wijze contact

Recente aanbestedingsacties

 
  Gemeente Doetinchem
2016-097
03-11-2016
Fiets-/voetgangerstunnel Europaweg
rectificatie, nota van inlichtingen
  Gemeente Leeuwarden
2016-096
24-10-2016
Revitalisering Stadskantoor Leeuwarden Fase 1
stapelen, selectiecriteria, solvabiliteit, ARW, laagste prijs
  Gemeente Den Haag
2016-095
07-10-2016
Herinrichting Bloemenbuurt West
aankondiging, eisen aan inschrijvers, selectiecriteria
  Max Planck Institute for Psycholinguistics
2016-094
01-11-2016
verbouw van het Max Planck Institute for Psycholinguistics
Graydon-rating, stapelen, selectiecriteria,
  Gemeente Oldambt
2016-093
28-10-2016
Onkruidbeheersing op verhardingen 2017 / 2021
bedrijfsresultaat, gunningscriteria,
  Gemeente Woerden
2016-092
27-09-2016
Renovatie Stadhuis
Gunningscriteria, omvang opdracht, omzeteis, selectie