Stichting Hout- en Meubileringscollege

Nieuwbouw & Renovatie HMC Rotterdam
 
Code:   2013-106
Datum Actie:   16-10-2013
Aanbestedingsdatum:   29-10-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, indeling in percelen, omzeteis, solvabiliteit en liquiditeit, eis referentieprojecten, puntenmatrix selectiecriteria


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

2.      Wij adviseren u de onderdelen bouwrijp maken en slopen/terreininrichting los te koppelen;

3.      Wij vragen u de eisen aan draagkracht in te trekken of als selectiecriterium te gebruiken;

4.      Wij vragen u de eisen inzake referentieprojecten scholenbouw en renovatie aan te passen;

5.      Wij zien graag dat u de eerste twee selectiecriteria anders inricht.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf