Scholengroep Rijk van Nijmgen

Canisius Colleges
 
Code:   2013-119
Datum Actie:   03-12-2013
Aanbestedingsdatum:   31-01-2014
Trefwoorden:   Aankondiging, nadere emvi-criteria, gunningscriterium, bankgarantie, personeel in dienst, status en scoremethodiek, aanpak vergelijkbaar project, sloopwerk


1.      Wij constateren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatieverplichtingen;

2.      Wij vragen u het voorbehoud van wijziging van gunningscriteria te schrappen;

3.      Wij stellen het gunningscriterium “CV van de aangeboden projectleider” ter discussie;

4.      Wij verlangen een toelichting op uw betalingsschema’s en de bankgarantie van 10%;

5.      Wij maken bezwaar tegen uw eisen inzake minimale personele bezetting;

6.      Wij vragen u de ervaringseisen en bijbehorende scoremethodiek meer transparant te maken;

7.      Wij verzoeken u meer inzicht te geven in uw wensen ten aanzien van het onderdeel aanpak.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf